Waar Theorie en Praktijk
bij elkaar komen

Spocior verbindt de schakels in de spoorketen door een intermediair of adviesrol in te vullen voor betrokken partijen.

Over Spocior
Contact

Spocior is een gefocust spoor advies bureau, gevestigd in Nederland

De diensten van Spocior behelzen, naast advies werkzaamheden op het gebied van spoorse infra, het adviseren over het inwinnen, verwerken en gebruik van digitale data in de spoor industrie. Spocior is in 2011 opgericht en heeft zich sinds 2013 gespecialiseerd in praktische toepassing van ruimtelijke digitale informatie in de spoorsector.

De naam Spocior is een samenvoeging van twee woorden: Spoor en Ocior. Ocior is Latijn voor sneller. Bij Spocior betekent sneller niet noodzakelijk dat treinen sneller gaan rijden, maar dat processen en innovatieve ontwikkelingen in het spoor sneller tot wasdom komen.

Meer dan 40 jaar ervaring

Spocior wordt geleid door Nick van den Hurk. Nick heeft inmiddels 40 jaar ervaring in de spoorsector waarin drie grote ervaringsgebieden de basis leggen onder zijn aanpak:

1981 – 1991: Nederlandse Spoorwegen: Onderhoud, Projecten en ontwerpen van spoor infra;

1991 – 2011: VolkerRail: aanleg, vernieuwing en onderhoud van spoorinfrastructuur;

2011 – 2021: Fugro RailData: specialisatie in landmeetkundige digital twins van spoorinfra.